„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”

Dotazy a odpovědi


Zde najdete nejběžnější dotazy a odpovědi týkající se daní.

NEVÍTE SI RADY SE SVÝMI DANĚMI?


Jaké paušální výdaje je možné uplatnit za zdaňovací období 2019?

Dne 1. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb. Ten mimo jiné novelizoval i paušální výdaje, kdy došlo k návratu ke stavu platnému před 1. 7. 2017.
Došlo ke zvýšení limitů pro uplatnění výdajového paušálu a to:

  • z 800 000 Kč na 1 600 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
  • z 600 000 Kč na 1 200 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,
  • z 300 000 Kč na 600 000 Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
  • z 400 000 Kč na 800 000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů stanovených zákonem,
  • z 300 000 Kč na 600 000 Kč u příjmů z nájmu.
Kolik je nově rozhodný příjem např. pro zaměstnání malého rozsahu?

Dne 1. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb. Tato novela upravila znění § 6 odst. 4 písm. b) tak, že rozhodný příjem např. pro zaměstnání malého rozsahu již není pevně stanoven na 2 500 Kč, ale je navázán na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Ta má od 1. 1. 2019 hodnotu 3 000 Kč.

Jaké jsou minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění na rok 2019?

Od 1. 1. 2019 se zvyšuje minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění na 2 208 Kč a u sociálního pojištění na 2 388 Kč.

(Nařízením vlády č. 273/2018 Sb. a č. 213/2018 Sb.)

© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up