„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”
Daň z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Daňový řád
Daň z hazardních her
Spotřební a ekologické daně
Silniční daň
Daň z nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z příjmů


Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Daň z příjmů je základním stavebním kamenem daňové soustavy.
Jsou jí zatíženy příjmy poplatníků, kterými jsou jak fyzické osoby a to v zaměstnaneckém poměru i tzv. OSVČ, tak i právnické osoby.

Fyzické osoby
Předmětem daně z příjmů u těchto poplatníků jsou:

  • příjmy ze závislé činnosti, tedy příjmy dosahované v rámci zaměstnaneckého či obdobného poměru
  • příjmy ze samostatné činnosti, to jsou především příjmy ze živnostenského podnikání u tzv. OSVČ tedy osob samostatně výdělečně činných, dále příjmy z výkonu nezávislého povolání, z podílu na zisku společníka veřejné obchodní společnosti či komplementáře komanditní společnosti apod.
  • příjmy z kapitálového majetku, v tomto případě jde především o příjmy z podílů na zisku obchodní korporace, či z různých úroků ať už jde o úroky z držby cenných papírů, z úvěrů, směnek …
  • příjmy z nájmu, což jsou příjmy z nájmu nemovitých věcí či bytů, nebo z nájmu movitých věcí, pokud nejde o nájem příležitostný
  • ostatní příjmy, pod které spadá celá řada dílčích příjmů z příležitostného nájmu movitých věcí, z převodů nemovitých věcí, cenných papírů, podílů, bezúplatných příjmů, příjmy z výher …

Právnické osoby
Předmětem daně z příjmů u právnických osob jsou v podstatě veškeré jejich příjmy a to pouze s těmi výjimkami uvedenými v tomto zákoně.

Mimo zdanění obou výše zmíněných příjmů spadá pod tento zákon také:

  • problematika vedení daňové evidence u fyzických osob majících příjmy ze samostatné činnosti
  • odpisy majetku, které jsou důležité pro fyzické i právnické osoby
  • povinnost ohlášení osvobozených příjmů fyzických osob pokud překročí limit stanovený tímto zákonem
  • prokázání příjmů a prohlášení o původu majetku

 

© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up