„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”

Ceník služeb


Ceník pro poskytování daňového poradenství
Veškeré ceny uvedené v tomto ceníku jsou orientační. Konečná cena za poskytnuté služby bude stanovena na základě dohody s Klientem a to podle celkového rozsahu a náročnosti případu.

1. Daňové poradenství

 • Paušál za poskytované daňové poradenství…….....od 1 000 Kč/měsíc
  Tato služba je poskytována na základě uzavření dlouhodobé plné moci opravňující k zastupování klienta v oblasti daní.
 • Daňové konzultace dlouhodobé..............................od 500 Kč/měsíc
 • Daňové konzultace na základě dotazu klienta........od 600 Kč/hodina*
 • Asistence klientovy při jednání s úřady........…......od 600 Kč/hodina*
  *Hodinové sazby jsou účtovány za každých započatých 15 minut, nejméně však 300 Kč
 • Zastupování klienta - jednorázová plná moc.......….....800 Kč/den
  Tato služba je poskytována na základě jednorázové plné moci, která opravňuje zastupovat klienty před správcem daně v případě zahájení postupu k odstranění pochybností, daňové kontrole a dalších obdobných jednáních.

  Jednotlivá daňová přiznání

 • Přiznání k dani z příjmů fyzické osoby, závislá činnost - zaměstnanec
  Řádný termín.........................................................od 800 Kč
  Prodloužený termín...............................................od 1 000 Kč
 • Přiznání k dani z příjmů fyzické osoby, OSVČ a ostatní
  Řádný termín.........................................................od 800 Kč
  Prodloužený termín...............................................od 1 000 Kč
 • Přiznání k dani z příjmů právnické osoby, mikro a malé účetní jednotky, které nemusí mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem
  Řádný termín.........................................................od 4 000 Kč
  Prodloužený termín...............................................od 6 000 Kč
 • Přiznání k silniční dani....................................…..od 500 Kč
 • Daň z nemovitých věcí..........................................od 1 000 Kč
 • Daň z nabytí nemovitých věcí...............................od 1 000 Kč
 • Daň z hazardních her...............................…......…individuální
 • Spotřební daně..........................................….........individuální

  Různé

 • Oznámení o osvobozených příjmech...........…............500 Kč
 • Daňový „audit“.......................................................od 1 000 Kč


2. Daňová evidence

 • Vedení daňové evidence, neplátce DPH..............od 2 500 Kč/měsíc
 • Vedení daňové evidence, plátce DPH..................od 3 000 Kč/měsíc
  Tyto služby jsou poskytovány na základě uzavření dlouhodobé plné moci opravňující k zastupování klienta v oblasti daní. Obsahovou náplní těchto služek je:
  • zpracovávání předaných účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetní knihy a evidence,
  • na písemné vyžádání vyhotovování účetní závěrky a přehledů,
  • na žádost Klienta poskytování účetních konzultací,
  • vyhotovování roční účetní závěrky a podkladů pro daňová přiznání včetně povinných příloh,
  • předávání ročních výtisků zpracovaných dat,
  • zpracovávání daňových hlášení a dalších podkladů, k nimž je či bude Klient povinen,
  • zpracovávání daňových přiznání ke všem daním, ke kterým je Klient registrován.
    

3. Poznámky

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou včetně DPH.

Pokud bude postup odsouhlasený Klientem vyžadovat úhradu správních poplatků podle zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, případně podle jiného zákona či předpisu obdobně, budou tyto poplatky účtovány Klientovi samostatně a to ve výše dle aktuálního znění dotčených zákonů a předpisů.

Ceník

© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up