„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”

Co nabízím?


 • Daňové poradenství, tedy právní pomoc v souvislosti se stanovením vašich daňových povinností vůči státu. S tím souvisí i vyhotovování příslušných daňových přiznání, hlášení či oznámení.
 • Máte zájem pomoci výpočtem a sestavení daňového přiznání?
 • Váháte, jaká varianta uplatňování výdajů, zda tzv. paušálem, nebo v jejich skutečné výši, je výhodnější?
 • Rádi byste změnili systém uplatňování výdajů?
 • Jako zaměstnanec současně podnikáte, máte živnost, nebo třeba poskytujete službu UBER. Víte jak postupovat při zdanění těchto aktivit?
 • Nakoupili či prodali jste nemovitost a potřebujete vyřešit daň z nabytí nemovitých věcí, případně i daň z příjmů?
 • Řešíte přesuny majetku, nebo např. dědictví a daňové dopady těchto kroků?

K tomu všemu a k řešení spousty dalších problémů je užitečné daňové poradenství.

 • Daňové poradenství a to včetně vedení daňové evidence, kromě dříve zmíněného, zahrnuje také:
 • Zpracovávání předaných účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knihy a evidence.
 • Na vyžádání vyhotovování účetní závěrky a přehledů.
 • Vyhotovování roční účetní závěrku a podkladů pro daňové přiznání včetně povinných příloh.
 • Předávání ročních výtisků zpracovaných dat …
 • Poskytování daňových konzultací, kdy jde o řešení konkrétních daňových povinností vůči státu a to na základě jak jednotlivých dotazů, tak i případné dlouhodobé spolupráce.
 • Poskytování asistence, formou osobní účasti při jednáních, které vedete s příslušnými úřady.
 • Zastupování a to v případech zahájené daňové kontroly, případně pokud je zahájen tzv. postup k odstranění pochybností nebo další „jednorázové akce“ ze strany příslušných úřadů.
 • Podání daňového přiznání a to ke všem daním, u kterých to příslušné daňové zákony předpokládají:
 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • daňové přiznání dani z nabytí nemovitých věcí
 • daňové přiznání k silniční dani …
 • Podání jednorázových hlášení a oznámení a to opět podle toho, jak jsou definovány příslušnými daňovými zákony.
 • Může to být např. „Oznámení o osvobozených příjmech“ …
 • Daňový audit“ tedy kontrolu plnění vašich daňových povinností.
 • Pomoc při řešení různých dalších problémů a otázek z oblasti správy daní a poplatků.
© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up