„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?ikona

Daň z příjmů

Daní z příjmů jsou zatíženy příjmy poplatníků, kterými jsou jak fyzické osoby a to v zaměstnaneckém poměru i tzv. OSVČ, tak i právnické osoby. Zákon č. 586/1992 Sb.

ikona

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty, nebo také DPH, platí bez rozdílu všichni při nákupu většiny zboží a služeb. Proto je také někdy označována jako univerzální daň. Zákon č. 235/2004 Sb.

ikona

Daňový řád

Daňový řád je zákon, jímž je upraven postup správců daní. Dále pak práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní. Zákon č. 280/2009 Sb.

ikona

Daň z hazardních her

Relativní novinka v daňovém systému. Zdaňuje rozdíl mezi přijatým vkladem a vyplacenou výhrou. Vztahuje se především na držitele povolení k provozování hazardních her. Zákon č. 187/2016 Sb.

ikona

Spotřební a ekologické daně

Velmi rozsáhlá oblast zdanění výrobků jako jsou minerální oleje, líh, tabák či pivo a víno, ale také zemní plyn, elektřina či pevná paliva. Zákon č. 353/2003 Sb. a zákon č. 261/2007 Sb.

ikona

Silniční daň

Předmětem této daně jsou motorová vozidla používaná k podnikání. Poplatníkem daně je pak provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. Zákon č. 16/1993 Sb.

ikona

Daň z nemovitých věcí

V této oblasti daní je upraveno zdanění pozemků, staveb a jednotek (bytů). Poplatníky této daně jsou v naprosté většině případů majitelé těchto nemovitostí. Zákon č. 338/1997 Sb.

ikona

Daň z nabytí nemovitých věcí

U této daně je předmětem zdanění nabytí nemovité věci a to ať už jde o pozemek, stavbu či spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Daňové poradenství! A k čemu je to dobré?

Daňové poradenství, to není jen suchá řeč zákonů, jejich paragrafů, odstavců, písmen. Na daně je možné narazit téměř všude. Netýkají se jen větších či menších firem, nebo osob samostatně výdělečně činných, tzv. OSVČ, ale i všech zaměstnanců, přímo i prostřednictvím zaměstnavatelů. Není vůbec nutné, aby byl člověk rovnou podnikatel, stačí nakoupit či prodat nemovitost a je třeba řešit nejenom daň z nabytí nemovitých věcí, ale v mnoha případech i daň z příjmů.
Jste OSVČ, blíže se termín podání daňového přiznání. Chce pomoci s jeho sestavením? Jaká varianta uplatňování výdajů, zda tzv. paušálem, nebo v jejich skutečné výši, je výhodnější? A jak při změně mezi oběma variantami postupovat? Víte, že v této oblasti došlo za poslední rok k několika podstatným změnám? Jako zaměstnanec současně podnikáte, máte živnost, nebo třeba poskytujete službu UBER. Víte jak postupovat při zdanění těchto aktivit?
A tak dále. Je toho opravdu hodně, kde všude vám může daňový poradce pomoci. A je tu ještě jedna „maličkost“. Téměř vždy je jednodušší a také levnější, poradit se předem, než nechat zajít věci příliš daleko a pak teprve hledat pomoc.

NOVINKY ZE SVĚTA DANÍnovinka
Daň z digitálních služeb
07.07.2019

Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb.

Více informací

Více aktualit
Elektronická evidence tržeb
06.07.2019

Dne 1. 7. 2019 byl do Senátu, jako senátní tisk č. 104, předán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací

Spotřební a ekologické daně
22.03.2019

“Zelená nafta“, nakonec je to opravdu jinak.

Více informací

Daň z přidané hodnoty
30.12.2018

Od 1. 1. 2019 by mělo dojít ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 %.

Více informací

Spotřební a ekologické daně
30.12.2018

“Zelená nafta“ aneb od 1. 1. 2019 může být vše jinak.

Více informací

Daň z příjmů
14.11.2018

Od 1. 1. 2019 se opět zvyšuje minimální měsíční záloha pro OŠVČ u zdravotního pojištění na 2 208 Kč a u sociálního pojištění na 2 388 Kč.

Více informací

Daň z příjmů
13.07.2018

Dne 9. 7. 2018 podala skupina poslanců návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací

foto

KONTAKT
 

Ing. Martin Holub
Člen KDP ČR,
daňový poradce č. osv. 5163
IČ: 69899070

Adresa
Kapitána Jaroše 474/3
400 01 Ústí nad Labem

Kontakt
Telefon: 725 307 977
Datová schránka: fh8iutk
info@dane-holub.cz

MAPA

Říká o sobě

Jako daňový poradce bych Vám rád nabídl své služby, ať už půjde o právní pomoc v souvislosti se stanovením daňových povinností vůči státu, o vedení daňové evidence, o registraci k jednotlivým daním, povinnost podat daňová přiznání, hlášení či oznámení.


To vše pak v souladu s požadavky a postupy uvedenými v jednotlivých daňových zákonech. Podle pokynů a požadavků Ministerstva financí, Finanční správy, či v případě spotřebních a ekologických daní také Celní správy.


Tyto služby jsem oprávněn nabízet jako člen Komory daňových poradců České republiky s osvědčením číslo 5163 a také s uzavřeným zákonným pojištěním, které je při poskytování služeb daňového poradenství požadováno.


Ing. Martin Holub

NEVÍTE SI RADY SE SVÝMI DANĚMI?


Jaké paušální výdaje je možné uplatnit za zdaňovací období 2019?

Dne 1. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb. Ten mimo jiné novelizoval i paušální výdaje, kdy došlo k návratu ke stavu platnému před 1. 7. 2017.
Došlo ke zvýšení limitů pro uplatnění výdajového paušálu a to:

  • z 800 000 Kč na 1 600 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
  • z 600 000 Kč na 1 200 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,
  • z 300 000 Kč na 600 000 Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
  • z 400 000 Kč na 800 000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů stanovených zákonem,
  • z 300 000 Kč na 600 000 Kč u příjmů z nájmu.
Kolik je nově rozhodný příjem např. pro zaměstnání malého rozsahu?

Dne 1. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb. Tato novela upravila znění § 6 odst. 4 písm. b) tak, že rozhodný příjem např. pro zaměstnání malého rozsahu již není pevně stanoven na 2 500 Kč, ale je navázán na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Ta má od 1. 1. 2019 hodnotu 3 000 Kč.

Jaké jsou minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění na rok 2019?

Od 1. 1. 2019 se zvyšuje minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění na 2 208 Kč a u sociálního pojištění na 2 388 Kč.

(Nařízením vlády č. 273/2018 Sb. a č. 213/2018 Sb.)


Více dotazů
© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up