„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”
Daň z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Daňový řád
Daň z hazardních her
Spotřební a ekologické daně
Silniční daň
Daň z nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí

Daňový řád


Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Daňový řád je zákon, jímž je upraven postup správců daní.
Dále pak práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní.

Patří sem především základní postupy při správě daní, kterými jsou:

  • místní šetření
  • daňová kontrola
  • postup k odstranění pochybností

Jsou zde definovány postupy pro:

  • stanovení daně
  • placení daně
  • sankce plynoucí z nedodržení postupů při správě daní
  • apod.
© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up