„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”
Daň z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Daňový řád
Daň z hazardních her
Spotřební a ekologické daně
Silniční daň
Daň z nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z přidané hodnoty


Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty, neboli také DPH, je další z důležitých daní tvořících daňovou soustavu.
Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto je také někdy označována jako univerzální daň.

Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce této daně, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tedy tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel, a opět musí jít o plátce této daně, si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli (plátci) zaplatil.

Všichni ostatní, kteří nakupují zboží a služby a nejsou plátci této daně, uhradí tuto daň v ceně svého nákupu.

S tímto zákonem a problematikou daně z přidané hodnoty souvisí mimo jiné i např.:

  • režim přenesení daňové povinnosti
  • zvláštní režimy pro cestovní ruch, pro použité zboží …
  • souhrnné hlášení
  • kontrolní hlášení

Do určité míry sem patří i problematika elektronické evidence tržeb (EET).

© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up