„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”
Filtr aktualit:  

Daň z přidané hodnoty


30.04.2018

Vláda vyslovila nesouhlas s návrhem poslanců na snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 %.

Více informací


Daň z příjmů


27.02.2018

Vláda vyslovila nesouhlas s návrhem poslanců, který by znamenal u příjmů ze samostatné činnosti a u příjmů z nájmu fyzických osob zachování výdajových paušálů na úrovni zdaňovacího období 2016.

Více informací


Daň z přidané hodnoty


13.01.2018

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost 13. 1. 2018, došlo k úpravě § 54 tohoto zákona týkajícího se finanční činnosti.

Více informací


Daň z příjmů


01.01.2018

Od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění na 2 024 Kč a u sociálního pojištění na 2 189 Kč.

Více informací


Spotřební a ekologické daně


01.01.2018

Novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, která vstoupila v platnost 1. 1. 2018, došlo k navýšení spotřební daně u tabákových výrobků.

Více informací


Daň z nemovitých věcí


01.01.2018

Dne 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Tato novela obsahuje pouze upřesnění, co je v tomto zákoně míněno stavebním pozemkem.

Více informací


Daň z přidané hodnoty


01.01.2018

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost 1. 1. 2018, došlo k úpravě § 56 tohoto zákona ohledně dodání nemovité věci a především na základě rozhodnutí Ústavního soudu k úpravě § 101d tohoto zákona týkajícího se náležitostí a způsobu podaní kontrolního hlášení.

Více informací

Strana:   1   2 
© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up