„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”

Spotřební a ekologické daně


22.03.2019

Presidentem podepsaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále ZSD), byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 4/2019 Sb. až dne 10. 1. 2019. Novela tak vstoupila v platnost až od 1. 2. 2019. Díky přechodným ustanovením je však možné nové znění § 57 ZSD použít již pro nárok na vrácení daně u motorových olejů spotřebovaných od 1. 1. 2019.

S určitým zpožděním, až 21. 3. 2019, vstoupila také v platnost nová vyhláška číslo 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese. Tato vyhláška bere v úvahu nové znění § 57 ZSD. Ruší a nahrazuje původní vyhlášku číslo 176/2017 Sb.

© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up