„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”

Spotřební a ekologické daně


14.06.2018

Vláda se na své schůzi zabývala návrhem zákona, kterým by došlo od 1. 1. 2019 ke změně již přijatých pravidel pro navracení spotřební daně u tzv. „Zelené nafty“.

Podle zákona č. 453/2016 Sb. dojde od 1. 1. 2019 ke změně znění § 57 „Zelená nafta“ zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Tato úprava zruší rozdělení výše vratky spotřební daně v rozmezí 4 380 Kč/1 000 l až 9 500 Kč/1 000 l podle druhu provozované zemědělské činnosti a zavede pouze jedinou vratku 4 380 Kč/1 000 l.

V Poslanecké sněmovně je připraven návrh zákona (sněmovní tisk č. 183), kterým by se tato, již schválená změna, anulovala a znění § 57 „Zelená nafta“ by i po 1. 1. 2019 zůstalo stejné, jako doposud.

Vláda vyslovila nesouhlas s návrhem tohoto zákona. Podle odhadu Ministerstva financí by zachování současného stavu znamenalo vracet o 700 až 900 mil. Kč ročně více, než kolik by měla činit celková vratka „Zelené nafty“ od 1. 1. 2019 podle již odsouhlasené změny.
 

© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up