„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”

Spotřební a ekologické daně


10.06.2018

Dne 6. dubna tohoto ruku byly publikovány nové předpisy EU, které mají, díky nadřazenosti evropského práva nad tuzemským, přímý vliv na zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

  • Jde o prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/552, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty.

Znění příslušného prováděcího rozhodnutí je zde: Dokument v pdf formátu
Jako pomůcka pro převod kódů kombinované nomenklatury může sloužit tento převodník: Dokument v pdf formátu

  • A dále o prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/550, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.

Znění příslušného prováděcího nařízení je zde: Dokument v pdf formátu

Oba dokumenty vstupují v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použijí se ode dne 15. září 2018.

© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up