„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”

Spotřební a ekologické daně


30.12.2018

Dne 27. 12. 2018 podepsal President návrh zákona ve znění senátního tisku č. 6, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále ZSD). Tímto návrhem by mělo dojít, a to od 1. 1. 2019 pokud bude vyhlášen ve Sbírce zákonů do 31. 12. 2018, k úpravě § 57 ZSD.

K čemu dojde?

Zatím stále platí, že od 1. 1. 2019 by měl být § 57 ZSD upraven zákonem č. 453/2016 Sb. Tato úprava má celý § 57 podstatně zjednodušit. Odpadají veškerá dělení podle činností zemědělské prvovýroby či hospodaření v lese i podle intenzity chovu hospodářských zvířat a zůstává jediná výše vrácené daně. To vše ale s novou úpravou § 57 padá.

Co by měla přinést nová úprava?

Změn § 57 přinášených novým návrhem je několik:

1) V průběhu legislativního procesu byla z návrhu odstraněna možnost žádat o vrácení daně za spotřebovanou tzv. „BIO“ naftu definovanou v §45 odst. 2 písm. c) ZSD.

2) Zpět se vrací stanovení výše vrácené daně podle intenzity chovu hospodářských zvířat a nově do výpočtu výše vrácené daně vstupuje zastoupení pěstování tzv. citlivých plodin a révy vinné. Přičemž za citlivou plodinu by měla být považována:

 • jabloň
 • meruňka
 • hrušeň
 • třešeň
 • slivoň švestka, kromě myrobalánu
 • broskvoň
 • višeň
 • rybíz černý
 • rybíz červený
 • maliník
 • jahodník

3) Daň se vrací ve dvou hodnotách a to při spotřebě za následující činnosti:

 • Je provozován chov hospodářských zvířat, pokud není současně neprovozována rostlinná výroba
 • Je provozována rostlinná výroba se zastoupením citlivých plodin a révy vinné alespoň 0,1, pokud není současně neprovozován chov hospodářských zvířat
 • Je provozována rostlinná výroba a chov hospodářských zvířat s intenzitou chovu těchto zvířat nad 0,3
 • Je provozována rostlinná výroba se zastoupením citlivých plodin a révy vinné alespoň 0,1 a chov hospodářských zvířat s intenzitou chovu těchto zvířat do 0,3

Výše vrácené daně je 9 500 Kč/1 000 l

 • Není splněn žádný ze čtyř dříve uvedených bodů
 • Je provozováno rybníkářství
 • Je provozováno hospodaření v lese

Výše vrácené daně je 4 380 Kč/1 000 l

4) Je zaveden alternativní výběr, jakým způsobem bude sledována spotřeba minerálního oleje pro potřeby výpočtu výše vrácené daně.

a) Je možné evidovat skutečnou spotřebu minerálního oleje.

b) Je možné stanovit spotřebu minerálního oleje podle tzv. normativů minimální spotřeby pro jednotlivé činnosti. Tuto variantu je ale možné použít pouze pro rostlinnou výrobu anebo chov hospodářských zvířat.

5) Velmi podstatnou změnou je úprava zdaňovacího období. Nově jsou definovaná dvě zdaňovací období a to:

a) Kalendářní čtvrtletí – pokud se prokazuje skutečná spotřeba minerálního oleje.

b) Kalendářní rok – pokud se spotřeba minerálního oleje stanovuje podle normativů.

Daňové přiznání pro právnické i fyzické osoby je možné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl.

Dodatečné daňové přiznání pro právnické i fyzické osoby je možné podat do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl.

Při neuplatnění nárok na vrácení daně zaniká. Termín NELZE prodloužit, ani vrátit v předešlý stav.

POZNÁMKA:
Postup výpočtu včetně normativů spotřeby pro jednotlivé činnosti by měl být součástí doprovodné vyhlášky. Ta je však stále pouze ve fázi návrhu.

 

© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up