„Jsem certifikovaný daňový poradcem pro jednotlivce, OSVČ a malé podniky v oblasti Ústí nad Labem. Rád vám pomohu a poradím s problematikou daní v celé jejich šíři.”

Elektronická evidence tržeb


06.07.2019

Dne 1. 7. 2019 byl do Senátu, jako senátní tisk č. 104, předán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů. Stalo se tak po více jak roce od okamžiku, kdy byl tento návrh, a to jako sněmovní tisk č. 205, předán Vládou do Poslanecké sněmovny.

K tomuto vládnímu návrhu bylo Poslaneckou sněmovnou přihlášeno celkem 46 pozměňovacích návrhů. Ty, které byly přijaty, jsou součástí senátního tisku. Zde je zákon č. 112/2016 Sb. ve znění k 1. 1 2019 se zapracováním příslušné novely i všech přijatých pozměňovacích návrhů.

  1. Návrh obsahuje, kromě dalších změn a různých upřesnění, také zcela novou pasáž (§ 11a). Ta má při splnění několika podmínek umožnit jakousi „off line“ evidenci tržeb za pomoci papírových účtenek. Umožnění této „off line“ evidence je podmíněno splněním několika podmínek.
  • Může ji použít poplatník daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny,
  • Nebo poplatník daně z příjmů fyzických osob.

a to pokud:

a) není plátcem daně z přidané hodnoty

b) neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci

c) výše jeho příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházejících kalendářních čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.

Přičemž poplatník musí v žádosti o umožnění tohoto „off line“ režimu uvést skutečnosti prokazující naplnění podmínek podle písmen b) a c).

Jak si Ministerstvo financí představuje, že chudák poplatník prokáže, že jeho příjmy z evidovaných tržeb nepřesáhnou za 12 bezprostředně následujících kalendářních měsíců 600 000 Kč, to je velkou záhadou.

  1. Došlo k podstatnému rozšíření těch plateb, které nepodléhají evidenci tržeb (§ 12). Kromě původních, jako je např. tržba z provozu veřejných toalet, jsou to nově např.:
  • tržby z některých činností sociální péče a služby,
  • tržby z hazardních her,
  • nebo tržby z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. do 24. prosince.
  1. Zcela nová je Část druhá, Hlava IV, Díl 3, Oddíl 3 Evidence tržeb ve zvláštním režimu (§ 23a až § 23c).
© 2018 Ing. Martin Holub | vytvořilo Lagarto
up